Bücher MOst
Import, Export & Distribution
GTIN 9789643051174
ID-Nr. A7147
Rokhsâr-e sobh; Afazaloddin Badil Khâghâni Shervâni
رخسار صبح؛ گزارش چامه ای از افضل الدین بدیل خاقانی شروانی
631 S. 964-305-117-X بر بنیاد واژه شناسی، زیباشناسی، ژرفاشناسی با دیباچه ای در زندگانی و شیوۀ شاعرو خاقانی
(Sprache: Persisch)
Auf Lager