Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787301261682
ID-Nr. E542
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 11.2015 –356 p 978-7-301-26168-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301269794
ID-Nr. E543
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 12. 2015 – 324 p 978-7-301-26979-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301273272
ID-Nr. E544
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 13. 2016 - 304 p 978-7-301-27327-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301279755
ID-Nr. E545
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 14. 2016 –354p 978-7-301-27975-5
(Sprache: Chinesisch)
Cassettes CNM209800012
5,00 €
(Sprache: Chinesisch)
Auf Lager
Cassettes CNM209800020
5,00 €
(Sprache: Chinesisch)
Auf Lager
GTIN 9787510910463
ID-Nr. E605
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第1辑(总第87辑) 402 p 978-7-5109-1046-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510912207
ID-Nr. E606
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第3辑(总第89辑) 370 p 978-7-5109-1220-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914133
ID-Nr. E607
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第4辑(总第90辑) 384 p 978-7-5109-1413-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914447
ID-Nr. E608
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第1辑(总第91辑) 364 p 978-7-5109-1444-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914461
ID-Nr. E609
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第2辑(总第92辑) 385 p 978-7-5109-1446-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914478
ID-Nr. E610
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第3辑(总第93辑) 310 p 978-7-5109-1447-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914485
ID-Nr. E611
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第4辑(总第94辑) 310 p 978-7-5109-1448-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915444
ID-Nr. E612
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年•第1辑(总第95辑) 260 p 978-7-5109-1544-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915451
ID-Nr. E613
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第2辑(总第96辑) 220 p 978-7-5109-1545-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915734
ID-Nr. E614
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第3辑(总第97辑) 309 p 978-7-5109-1573-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915741
ID-Nr. E615
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第4辑(总第98辑) 242 p 978-7-5109-1574-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916489
ID-Nr. E616
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年•第5辑(总第99辑) 271 p 978-7-5109-1648-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916496
ID-Nr. E617
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第6辑(总第100辑) 205 p 978-7-5109-1649-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916878
ID-Nr. E531
涉外商事海事审判指导 She wai shang shi hai shi shen pan zhi dao
2016, 1 = Nr. (总第32辑) 230 p 978-7-5109-1687-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511893086
ID-Nr. E533
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 27 (总第27卷), 364 p 978-7-5118-9308-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511895905
ID-Nr. E534
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 28 (总第28卷), 181 p 978-7-5118-9590-5
(Sprache: Chinesisch)
Casstte
10,00 €
(Sprachen: Chinesisch, Deutsch)
Auf Lager
GTIN 9787561337707
ID-Nr. E70
Farb. SW Illust. 443 S. 28.5 x 20 978-7-5613-3770-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787561910405
ID-Nr. B707
244 p 7-5619-1040-1
36,00 €
(Sprachen: Chinesisch, Englisch)
Auf Lager
GTIN 9787561910429
ID-Nr. B708
122 p 7-5619-1042-8
18,00 €
(Sprachen: Chinesisch, Englisch)
Auf Lager
GTIN 9787510918469
ID-Nr. E604
判解研究
2016第3辑(总第78辑) 234 p 978-7-5109-1846-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787208053939
ID-Nr. B519
中国产业地图2004
325 p 28.5 x 20.3 7-208-05393-6
(Sprache: Chinesisch)
Auf Lager
GTIN 9787536738294
ID-Nr. B2191
A biography of Dai People in China, reflecting the story of Zhao Cunxin Language Xishuangbanna Dai, Yunnan Ethnic Publishing 2007 434 p Photos.
(Sprache: Chinesisch)
Auf Lager
GTIN 9787510917516
ID-Nr. E532
中华人民共和国最高人民法院公报 2016
583 p 27 x 19 Hardcover + CD 978-7-5109-1751-6
(Sprache: Chinesisch)