Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787510915840
ID-Nr. E506
《最高人民法院关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》读本 (Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú jìnyībù tuījìn ànjiàn fán jiǎn fēnliú yōuhuà sīfǎ zīyuán pèizhì de ruògān yìjiàn)
489 p 978-7-5109-1584-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301292853
ID-Nr. E810
中德私法研究.16,混合担保
356 S. 978-7-301-29285-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787308162654
ID-Nr. E582
涉外民事纠纷的法律适用与中国司法实践
348 p 978-7-308-16265-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787513045285
ID-Nr. E568
董事责任保险制度研究
321 p 978-7-5130-4528-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509379202
ID-Nr. E578
公司法理论与实务
364 p 978-7-5093-7920-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787562070481
ID-Nr. E572
法理学(第3版)
396 p 978-7-5620-7048-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519706357
ID-Nr. E579
航空法学原理与实例(第2版)
379 p 978-7-5197-0635-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519706067
ID-Nr. E580
劳动法(第4版)
538 p 978-7-5197-0606-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787561497692
ID-Nr. E576
票据法
235 p 978-7-5614-9769-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787216088473
ID-Nr. E395
李静著
245 p 978-7-216-08847-3
(Sprache: Chinesisch)
287 p 978-7-5102-1744-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519710194
ID-Nr. E744
中国破产法新论 齐明著
293 p 978-7-5197-1019-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301283882
ID-Nr. E745
侵权责任法(第2版) 杨立新著
2nd Edition 478 p 978-7-301-28388-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787562073000
ID-Nr. E743
行政法与行政诉讼法(第3版) 应松年主编
353 p 978-7-5620-7300-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787530216651
ID-Nr. E675
中关村笔记
479 p 978-7-53021665-1 2017
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787310053155
ID-Nr. E571
中国国际私法实证研究
390 p 978-7-310-05315-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787010175553
ID-Nr. E583
民法总则八讲
299 p 978-7-01-017555-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787516214039
ID-Nr. E575
267 p 978-7-5162-1403-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519714406
ID-Nr. E749
茆荣华主编
439 p 978-7-5197-1440-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787520307802
ID-Nr. E755
迟方旭著
142 p 978-7-5203-0780-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519701079
ID-Nr. E573
294 p 978-7-5197-0107-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787208143234
ID-Nr. E574
207 p 978-7-208-14323-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519707859
ID-Nr. E747
罗震雷,傅卫卫编著
555 p 978-7-5197-0785-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510917851
ID-Nr. E569
406 p 978-7-5109-1785-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510219030
ID-Nr. E751
宋云超编著
222 p 978-7-5102-1903-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787513046275
ID-Nr. E581
283 p 978-7-5130-4627-5
(Sprache: Chinesisch)
467 p Hardcover 978-7-301-28540-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519709587
ID-Nr. E748
王利明著
787 p Hardcover 978-7-5197-0958-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787302465171
ID-Nr. E577
347 p 978-7-302-46517-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787520305570
ID-Nr. E757
宋秉武等著
632 p 978-7-5203-0557-0
(Sprache: Chinesisch)