Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787511894373
ID-Nr. E361
行政法专论 / Xíngzhèng fǎ zhuān lùn
465 p 978-7-5118-9437-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787301268889
ID-Nr. E398
不动产登记暂行条例实施细则释义
499 p 978-7-301-26888-9
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915956
ID-Nr. E493
涉外商事海事审判指导.2015年.第2辑(总第31辑)(Shèwài shāngshì hǎishì shěnpàn zhǐdǎo)
230 p 978-7-5109-1595-6
(Language: Chinese)
ID-Nr. A6713
دستور الجمهورية الإسلامية في إيران
4.80 €
(Language: Arabic)
Available
free shipping possible
GTIN 9789644720437
ID-Nr. B1247
964-472-043-1
2.00 €
(Language: Chinese)
Available
GTIN 9789646177888
ID-Nr. B1258
964-6177-88-3
5.80 €
(Language: English)
Available
GTIN 9787562069263
ID-Nr. E504
电子证据学
378 p 978-7-5620-6926-3
(Language: Chinese)
GTIN 9789647618830
ID-Nr. A6198
قانون مدنی آلمان؛ بخش معاملات، قرارداداها، کلیات و تعهدات
112 + 180 pages 978-964-7618-83-0
(Languages: English, Persian)
Available
GTIN 9787562051640
ID-Nr. E386
婚姻家庭法学(第2版)
313 p 978-7-5620-5164-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787509370773
ID-Nr. E317
继承法修订入典之重点问题
248 p 978-7-5093-7077-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894335
ID-Nr. E309
死刑裁量论
Si xing cai liang lun 343 p 978-7-5118-9433-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894472
ID-Nr. E316
婚姻家庭法律纠纷处理依据与解读(最新修订版,第3版)
Hun yin jia ting fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 3. Aufl. 494 p 9787-5118-9447-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894762
ID-Nr. E319
交通事故法律纠纷处理依据与解读(最新修订版,第3版)
iao tong shi gu fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 3. Aufl. 520 p 978-7-5118-9476-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787519700461
ID-Nr. E488
民事诉讼原理与制度
499 p 978-7-5197-0046-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787509376720
ID-Nr. E384
民事再审事由的研析
248 p 978-7-5093-7672-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787510914928
ID-Nr. B2167
民事诉讼法的变革
584 p 978-7-5109-1492-8
(Language: Chinese)
Available
GTIN 9787511898982
ID-Nr. E358
破产优先权之限制理论研究
349 p 978-7-5118-9898-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787511864796
ID-Nr. E379
中国涉外商事仲裁实务指引 / Zhōngguó shèwài shāngshì zhòngcái shíwu zhǐyǐn
493 p 978-7-5118-6479-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787562069096
ID-Nr. E357
民事诉讼询问权研究 Mínshì sùsòng xúnwèn quán yánjiū
198 p 978-7-5620-6909-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787519700874
ID-Nr. E500
苏联法对中国民事主体制度的影响
235 p 978-7-5197-0087-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787519700447
ID-Nr. E418
诉讼费用制度专题实证研究
321 p 978-7-5197-0044-7
(Language: Chinese)
ID-Nr. A3660
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با اصلاحات
(Language: Persian)
Available
GTIN 9787510845741
ID-Nr. E393
中国近代法律史讲义 / Zhōngguó jìndài fǎlǜ shǐ jiǎngyì
295 p 978-7-5108-4574-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787511858658
ID-Nr. E315
国有独资公司法人制度设计专论
Guo you du zi gong si fa ren zhi du she ji zhuan lun 480 p 978-7-5118-5865-8
(Language: Chinese)
GTIN 9787562066866
ID-Nr. E387
中国涉外民事诉讼立法研究:管辖权与司法协助 / Zhōngguó shèwài mínshì sùsòng lìfǎ yánjiū: Guǎnxiá quán yǔ sīfǎ xiézhù
305 p 978-7-5620-6686-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787300229850
ID-Nr. E320
侵权责任法(第4版)
Qin quan ze ren fa, 4. Aufl. 331 p 978-7-300-22985-0
(Language: Chinese)
107 Seiten
(Language: German)
Available
GTIN 9787510914751
ID-Nr. E312
中华人民共和国最高人民法院公报.2015年卷
591 p 26.5 x 19 Hardcover 978-7-5109-1475-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787511893130
ID-Nr. E364
中华人民共和国劳动合同法及其司法解释适用与实例
335 p 978-7-5118-9313-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915024
ID-Nr. B2166
最高人民法院消费民事公益诉讼司法解释理解与适用
453 p 978-7-5109-1502-4
(Language: Chinese)
Available