Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787511892546
ID-Nr. E323
深圳经济特区个人破产条例草案建议稿附理由
Shen zhen jing ji te qu ge ren po chan tiao li cao an jian yi gao fu li you 354 p 978-7-5118-9254-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787509373927
ID-Nr. E326
征收拆迁补偿法律适用全书(第6版)
Zheng shou chai qian bu chang fa lü shi yong quan shu 423 p 6th Ed. 978-7-5093-7392-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787511835123
ID-Nr. E334
Shang shi fa lun ji商事法论集
2012 # 21 (总第21卷), 599 p 978-7-5118-3512-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511879783
ID-Nr. E335
Shang shi fa lun ji商事法论集
2015 # 26 (总第27卷), 194 p 978-7-5118-7978-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511888402
ID-Nr. E303
道路交通事故赔偿纠纷
430 p 978-7-5118-8840-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787510904127
ID-Nr. E338
商事审判指导
No. 27 (2011, 3) 254 p 978-7-5109-0412-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787511897886
ID-Nr. E353
国际投资法制中的公共利益保护问题研究
298 p 978-7-5118-9788-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787511895165
ID-Nr. E321
人身损害赔偿法律纠纷处理依据与解读(修订本,第2版)
Ren shen sun hai pei chang fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 2. Aufl. 499 p 978-7-5118-9516-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787511893253
ID-Nr. E314
房屋买卖法律纠纷处理依据与解读(修订本,第3版)
Fang wu mai mai fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 3rd Ed. 425 p 978-7-5118-9325-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894793
ID-Nr. E324
土地法律纠纷处理依据与解读
Tu de fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du 482 p 978-7-5118-9479-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787562061854
ID-Nr. E355
民法总论(第3版)
324 p 978-7-5620-6185-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787514172775
ID-Nr. E354
民法物权 / Mínfǎ wù quán
Funamental Research Funds for the Central Universities 506 p 978-7-5141-7277-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787509372470
ID-Nr. E322
社会保险基金信托法研究
354 p 9787-5093-7247-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787511883445
ID-Nr. E308
社会组织劳动法实务与风险防范
128 p 978-7-5118-8344-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787509369784
ID-Nr. E329
中国宪法史(修订本)
Zhong guo xian fa shi 575 p 978-7-5093-6978-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787511893055
ID-Nr. E304
个案公正实现的路径依赖:以《最高人民法院公报》民事案例为样本
Ge an gong zheng shi xian de lu jing yi lai : yi "zui gao ren min fa yuan gong bao" min shi an li wei yang ben 215 p 978-7-5118-9305-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787511895462
ID-Nr. E318
家事审判理论与实践
Jia shi shen pan li lun yu shi jian 515 p 978-7-5118-9546-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787307117808
ID-Nr. E342
武大国际法评论
Volume 16.2013, 1 331 p 978-7-307-11780-8
(Language: Chinese)
GTIN 9787307127173
ID-Nr. E343
武大国际法评论
Volume 16.2014, 2 395 p 978-7-307-12717-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787307137165
ID-Nr. E344
武大国际法评论
Volume 17.2014, 1 344 p 978-7-307-13716-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787307162532
ID-Nr. E345
武大国际法评论
Volume 17.2015, 2 442 p 978-7-307-16253-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787307169869
ID-Nr. E346
武大国际法评论
Volume 18.2015, 1 357 p 978-7-307-16986-9
(Language: Chinese)
GTIN 9787307171732
ID-Nr. E347
武大国际法评论
Volume 18.2015, 2 341 p 978-7-307-17173-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787307184473
ID-Nr. E348
武大国际法评论
Volume 19.2016, 1 371 p 978-7-307-18447-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787307189010
ID-Nr. E349
武大国际法评论
Volume 19.2016, 2 514 p 978-7-307-18901-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787513034692
ID-Nr. E310
宪法监督与司法改革
335 p 978-7-5130-3469-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787509369753
ID-Nr. E325
刑事诉讼法修改后的司法解释研究
472 p 9787-5093-6975-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787307178090
ID-Nr. E327
中国法制史案例集
224 p 978-7-307-17809-0
(Language: Chinese)
Available
GTIN 9787562068235
ID-Nr. E328
中国公民基本权利
224 p 978-7-5620-6823-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787510914997
ID-Nr. E330
最高人民法院环境侵权责任纠纷司法解释理解与适用
395 p 978-7-5109-1499-7
(Language: Chinese)