Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787511892546
ID-Nr. E323
深圳经济特区个人破产条例草案建议稿附理由
Shen zhen jing ji te qu ge ren po chan tiao li cao an jian yi gao fu li you 354 p 978-7-5118-9254-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787509373927
ID-Nr. E326
征收拆迁补偿法律适用全书(第6版)
Zheng shou chai qian bu chang fa lü shi yong quan shu 423 p 6th Ed. 978-7-5093-7392-7
(Language: Chinese)
GTIN 9784947638380
ID-Nr. E83
102 +5 52 pages in in Pinyin, Chinese and English 978-4-947638-38-0
(Languages: Chinese, English)
GTIN 9787561917231
ID-Nr. E194
978-7-5619-1723-1
(Languages: Chinese, German)
GTIN 9787561917237
ID-Nr. E195
978-7-5619-1723-7
(Languages: Chinese, German)
GTIN 9787561917022
ID-Nr. E192
25 S. 28.4 x 21 Anmerkungen: Deutsch 978-7-5619-1702-2
(Languages: Chinese, German)
GTIN 9787511835123
ID-Nr. E334
Shang shi fa lun ji商事法论集
2012 # 21 (总第21卷), 599 p 978-7-5118-3512-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511879783
ID-Nr. E335
Shang shi fa lun ji商事法论集
2015 # 26 (总第27卷), 194 p 978-7-5118-7978-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511888402
ID-Nr. E303
道路交通事故赔偿纠纷
430 p 978-7-5118-8840-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787807058991
ID-Nr. E150
Color Photos 92 p Book + VCD 978-7-80705-899-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787122111371
ID-Nr. E148
Color Photos 76 p Book + VCD 978-7-122-11137-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787510904127
ID-Nr. E338
商事审判指导
No. 27 (2011, 3) 254 p 978-7-5109-0412-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787561337707
ID-Nr. E70
Farb. SW Illust. 443 S. 28.5 x 20 978-7-5613-3770-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787511881359
ID-Nr. E302
基层法院审判模式研究:黄陵模式的逻辑推演
329 p 978-7-5118-8135-9
(Language: Chinese)
GTIN 9787511895165
ID-Nr. E321
人身损害赔偿法律纠纷处理依据与解读(修订本,第2版)
Ren shen sun hai pei chang fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 2. Aufl. 499 p 978-7-5118-9516-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787511893253
ID-Nr. E314
房屋买卖法律纠纷处理依据与解读(修订本,第3版)
Fang wu mai mai fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 3rd Ed. 425 p 978-7-5118-9325-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894793
ID-Nr. E324
土地法律纠纷处理依据与解读
Tu de fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du 482 p 978-7-5118-9479-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787509372470
ID-Nr. E322
社会保险基金信托法研究
354 p 9787-5093-7247-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787511883445
ID-Nr. E308
社会组织劳动法实务与风险防范
128 p 978-7-5118-8344-5
(Language: Chinese)
GTIN 978712211657
ID-Nr. E149
Color Photos 116 p 26 x 16.8 978-7-122-1165-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787509369784
ID-Nr. E329
中国宪法史(修订本)
Zhong guo xian fa shi 575 p 978-7-5093-6978-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787511893055
ID-Nr. E304
个案公正实现的路径依赖:以《最高人民法院公报》民事案例为样本
Ge an gong zheng shi xian de lu jing yi lai : yi "zui gao ren min fa yuan gong bao" min shi an li wei yang ben 215 p 978-7-5118-9305-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787511895462
ID-Nr. E318
家事审判理论与实践
Jia shi shen pan li lun yu shi jian 515 p 978-7-5118-9546-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787307117808
ID-Nr. E342
武大国际法评论
Volume 16.2013, 1 331 p 978-7-307-11780-8
(Language: Chinese)
GTIN 9787513034692
ID-Nr. E310
宪法监督与司法改革
335 p 978-7-5130-3469-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787509369753
ID-Nr. E325
刑事诉讼法修改后的司法解释研究
472 p 9787-5093-6975-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787307178090
ID-Nr. E327
中国法制史案例集
224 p 978-7-307-17809-0
(Language: Chinese)
Available
GTIN 9787562068235
ID-Nr. E328
中国公民基本权利
224 p 978-7-5620-6823-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787510914997
ID-Nr. E330
最高人民法院环境侵权责任纠纷司法解释理解与适用
395 p 978-7-5109-1499-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787509367162
ID-Nr. E301
最高人民法院执行最新司法解释统一理解与适用
385 p 978-7-5093-6716-2
(Language: Chinese)