Bücher MOst
Import, Export & Distribution
GTIN 9786002200662
ID-Nr. A7360
Maâni Kitâbollâh Taâlâ va Tafsireh el-Munir
المجلد الثامن من معانی کتاب الله تعالی و تفسیر المنیر
524 p 41 x 30.5 x 4.5 Hardcover 978-600-220-066-2 نسخه برگردان دستنویس موزۀ توپقاپی استانبول بامقدمۀ محمد عمادی حائری
(Sprachen: Arabisch, Persisch)
Auf Lager