Bücher MOst
Import, Export & Distribution
ID-Nr. F490
Mojarabât-e Ibn Sinâ
مجموعۀ کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا
260 p 254 x 16 در علم کیمیا و سیمیا و ریمیا و لیمیا و هبیمیا طلسمات مجربه و احضارات جن و تسخیرات کواکب و دعای مهر و محبت و باطل کردن طلسمات
(Sprache: Persisch)