Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787301261682
ID-Nr. E542
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 11.2015 –356 p 978-7-301-26168-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510910463
ID-Nr. E605
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第1辑(总第87辑) 402 p 978-7-5109-1046-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510912207
ID-Nr. E606
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第3辑(总第89辑) 370 p 978-7-5109-1220-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914133
ID-Nr. E607
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第4辑(总第90辑) 384 p 978-7-5109-1413-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914447
ID-Nr. E608
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第1辑(总第91辑) 364 p 978-7-5109-1444-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914461
ID-Nr. E609
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第2辑(总第92辑) 385 p 978-7-5109-1446-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914478
ID-Nr. E610
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第3辑(总第93辑) 310 p 978-7-5109-1447-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914485
ID-Nr. E611
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第4辑(总第94辑) 310 p 978-7-5109-1448-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915444
ID-Nr. E612
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年•第1辑(总第95辑) 260 p 978-7-5109-1544-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915451
ID-Nr. E613
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第2辑(总第96辑) 220 p 978-7-5109-1545-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915734
ID-Nr. E614
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第3辑(总第97辑) 309 p 978-7-5109-1573-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915741
ID-Nr. E615
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第4辑(总第98辑) 242 p 978-7-5109-1574-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510919879
ID-Nr. E824
人民法院案例选.总第113辑
2017.7 163 p 978-7-5109-1987-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510920165
ID-Nr. E825
人民法院案例选.总第116辑
2017.10 257 p 978-7-5109-2016-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510920158
ID-Nr. E826
人民法院案例选.总第117辑
2017.11 265 p 978-7-5109-2015-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916212
ID-Nr. E521
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao
2015, Nr. 54 - 总第54辑(2015) 225 p 978-7-5109-1621-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510912696
ID-Nr. E529
涉外商事海事审判指导 She wai shang shi hai shi shen pan zhi dao
2014, 2 = Nr. (总第29辑 244 p 978-7-5109-1269-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510913846
ID-Nr. E530
涉外商事海事审判指导 She wai shang shi hai shi shen pan zhi dao
2015, 1 = Nr. (总第30辑) 242 p 978-7-5109-1384-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916878
ID-Nr. E531
涉外商事海事审判指导 She wai shang shi hai shi shen pan zhi dao
2016, 1 = Nr. (总第32辑) 230 p 978-7-5109-1687-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511893086
ID-Nr. E533
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 27 (总第27卷), 364 p 978-7-5118-9308-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511895905
ID-Nr. E534
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 28 (总第28卷), 181 p 978-7-5118-9590-5
(Sprache: Chinesisch)
400 p
(Sprache: Persisch)
Auf Lager
GTIN 9787510914379
ID-Nr. E599
判解研究
2015第3辑(总第73辑) 240 p 978-7-5109-1437-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915253
ID-Nr. E600
判解研究
201 第4辑(总第74辑) 258 p 978-7-5109-1525-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915642
ID-Nr. E601
判解研究
2016第1辑(总第75辑) 238 p 978-7-5109-1564-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916847
ID-Nr. E602
判解研究
2016第2辑(总第76辑) 238 p 978-7-5109-1684-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510917592
ID-Nr. E603
判解研究
2016第3辑(总第77辑) 260 p 978-7-5109-1759-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510918469
ID-Nr. E604
判解研究
2016第3辑(总第78辑) 234 p 978-7-5109-1846-9
(Sprache: Chinesisch)
495 p 27 x 20 Hardcover 978-7-300-25199-8
(Sprache: Chinesisch)
448 p 27 x 20 Hardcover 978-7-300-25165-3
(Sprache: Chinesisch)