Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787511892546
ID-Nr. E323
深圳经济特区个人破产条例草案建议稿附理由
Shen zhen jing ji te qu ge ren po chan tiao li cao an jian yi gao fu li you 354 p 978-7-5118-9254-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787509373927
ID-Nr. E326
征收拆迁补偿法律适用全书(第6版)
Zheng shou chai qian bu chang fa lü shi yong quan shu 423 p 6th Ed. 978-7-5093-7392-7
(Language: Chinese)
GTIN 9784947638380
ID-Nr. E83
102 +5 52 pages in in Pinyin, Chinese and English 978-4-947638-38-0
(Languages: Chinese, English)
GTIN 9787511888402
ID-Nr. E303
道路交通事故赔偿纠纷
430 p 978-7-5118-8840-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787511895257
ID-Nr. E311
宪法实施原理:解释与商谈 / Xian fa shi shi yuan li : jie shi yu shang tan
302 p 978-7-5118-9525-7
(Language: Chinese)
Available
GTIN 9787511881359
ID-Nr. E302
基层法院审判模式研究:黄陵模式的逻辑推演
329 p 978-7-5118-8135-9
(Language: Chinese)
GTIN 9787509370773
ID-Nr. E317
继承法修订入典之重点问题
248 p 978-7-5093-7077-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894335
ID-Nr. E309
死刑裁量论
Si xing cai liang lun 343 p 978-7-5118-9433-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894472
ID-Nr. E316
婚姻家庭法律纠纷处理依据与解读(最新修订版,第3版)
Hun yin jia ting fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 3. Aufl. 494 p 9787-5118-9447-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787511895165
ID-Nr. E321
人身损害赔偿法律纠纷处理依据与解读(修订本,第2版)
Ren shen sun hai pei chang fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 2. Aufl. 499 p 978-7-5118-9516-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787511893253
ID-Nr. E314
房屋买卖法律纠纷处理依据与解读(修订本,第3版)
Fang wu mai mai fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 3rd Ed. 425 p 978-7-5118-9325-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894762
ID-Nr. E319
交通事故法律纠纷处理依据与解读(最新修订版,第3版)
iao tong shi gu fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du, 3. Aufl. 520 p 978-7-5118-9476-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787511894793
ID-Nr. E324
土地法律纠纷处理依据与解读
Tu de fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du 482 p 978-7-5118-9479-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787509372470
ID-Nr. E322
社会保险基金信托法研究
354 p 9787-5093-7247-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787511883445
ID-Nr. E308
社会组织劳动法实务与风险防范
128 p 978-7-5118-8344-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787568016667
ID-Nr. E306
继承法律制度研究(第2版)
233 p 2nd Edition 978-7-5680-1666-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787509369784
ID-Nr. E329
中国宪法史(修订本)
Zhong guo xian fa shi 575 p 978-7-5093-6978-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787511858658
ID-Nr. E315
国有独资公司法人制度设计专论
Guo you du zi gong si fa ren zhi du she ji zhuan lun 480 p 978-7-5118-5865-8
(Language: Chinese)
GTIN 9787511893055
ID-Nr. E304
个案公正实现的路径依赖:以《最高人民法院公报》民事案例为样本
Ge an gong zheng shi xian de lu jing yi lai : yi "zui gao ren min fa yuan gong bao" min shi an li wei yang ben 215 p 978-7-5118-9305-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787511895462
ID-Nr. E318
家事审判理论与实践
Jia shi shen pan li lun yu shi jian 515 p 978-7-5118-9546-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787300229850
ID-Nr. E320
侵权责任法(第4版)
Qin quan ze ren fa, 4. Aufl. 331 p 978-7-300-22985-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787509372715
ID-Nr. E299
最高人民法院侵权法司法解释精释精解
Zui gao ren min fa yuan qin quan fa si fa jie shi jing shi jing jie 403 p 978-7-5093-7271-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787513034692
ID-Nr. E310
宪法监督与司法改革
335 p 978-7-5130-3469-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787509369753
ID-Nr. E325
刑事诉讼法修改后的司法解释研究
472 p 9787-5093-6975-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787307178090
ID-Nr. E327
中国法制史案例集
224 p 978-7-307-17809-0
(Language: Chinese)
Available
GTIN 9787510914751
ID-Nr. E312
中华人民共和国最高人民法院公报.2015年卷
591 p 26.5 x 19 Hardcover 978-7-5109-1475-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787562068235
ID-Nr. E328
中国公民基本权利
224 p 978-7-5620-6823-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915017
ID-Nr. E313
最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件司法解释的理解与适用(第2版)
438 p 978-7-5109-1501-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787510914997
ID-Nr. E330
最高人民法院环境侵权责任纠纷司法解释理解与适用
395 p 978-7-5109-1499-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787509367162
ID-Nr. E301
最高人民法院执行最新司法解释统一理解与适用
385 p 978-7-5093-6716-2
(Language: Chinese)